ติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

405 ม.11 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง

จกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-841-599  แฟกซ์. 055-841-699

มือถือ. 086-4483113