ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ จำนวน 38 เครื่อง เขียนโดย Super User 74
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 122
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เขียนโดย Super User 66
จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร เขียนโดย Super User 145
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาคารส่วนหน้า เขียนโดย Super User 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(บ้านพักครูแบบ207และโรงอหาร300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เขียนโดย Super User 530
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(อาคารเรียนเด็กออทิสติก) เขียนโดย Super User 396
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหาร 300 ที่นั่ง) เขียนโดย Super User 493