ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร เขียนโดย Super User 75
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาคารส่วนหน้า เขียนโดย Super User 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(บ้านพักครูแบบ207และโรงอหาร300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เขียนโดย Super User 435
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(อาคารเรียนเด็กออทิสติก) เขียนโดย Super User 300
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหาร 300 ที่นั่ง) เขียนโดย Super User 393