ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 75
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เขียนโดย Super User 36
จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร เขียนโดย Super User 116
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาคารส่วนหน้า เขียนโดย Super User 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(บ้านพักครูแบบ207และโรงอหาร300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เขียนโดย Super User 485
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(อาคารเรียนเด็กออทิสติก) เขียนโดย Super User 347
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหาร 300 ที่นั่ง) เขียนโดย Super User 443