ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(บ้านพักครูแบบ207และโรงอหาร300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(บ้านพักครูแบบ207และโรงอหาร300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)