ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหาร 300 ที่นั่ง)

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหาร 300 ที่นั่ง)

จัดซื้ออาคาร

เอกสารแนบ กดที่นี่