ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 แบบขอรับทุนคลิก